Šta je potrebno za postavljanje klizališta?

Lokacije za klizališta

Klizalište se postavlja u zimskom periodu i formira se na otvorenom ili zatvorenom prostoru. Alternativne lokacije za postavljanje klizališta su gradski trgovi, školska igrališta, teniski i drugi sportski tereni i druge površine sa tvrdom i ravnom podlogom.

Lokacija na kojoj će biti postavljeno klizalište treba da poseduje i izvor električne energije od 60kW ili 110kW za potrebe električnog agregata koji, uz pomoć vode, omogućava formiranje prirodne ledene ploče klizališta.


Izgradnja klizališta

Nakon određivanja lokacije, u toku pripremnih radova na samoj lokaciji počinje adaptacija opreme i prilagođavanje uslovima ekspoloatacije. Nakon toga, proces postavljanja klizališta traje oko 3 dana, u zavisnosti od vremenskih uslova. Finalni radovi, odnosno postavljanje leda i priprema obavljaju se u roku od 24h.